Daugavietes dibināšana

Diena bija auksta un nemīlīga. Lija lietus kopā ar sniegu. Neskatoties uz to, ka bija svētdiena un mācības nenotika, 1921. g. 6. novembra rītā Universitātē bija ieradušies ziņkārīgie, kas brīžam neskopojās ar zobgalībām un diezgan asām piezīmēm.

Šeit notika Daugavietes – pirmās latviešu studenšu korporācijas – dibināšanas sapulce. Ar prof. Voldemāra Maldoņa un rektora prof. Ernesta Felsberga gādību tā notika Raiņa bulvārī 19, LU vecās ēkas otrajā stāvā, Teoloģijas fakultātes 6. auditorijā. Uz dibināšanas sapulci bija ieradušās pavisam 19 dažādu fakultāšu studentes.

Daugavietes apzinājās, ka savā ceļā būs jāpārvar daudz grūtību. Par goda filistrēm viņas aicināja Dr. Zelmu Cēsnieci – Freidenfeldi un Dr. Olgu Rodi – Dzelzkalēju. Tāpat tika lūgts atbalsts prof. Voldemāram Maldonim, Lett., kurš ieteica par goda filistriem uzaicināt arī LU rektoru prof. Ernestu Felsbergu, Lett., un Dr. Gustavu Reinhardu, Lett. Gustavs Reinhards bija atturības kustības vadītājs, un Daugaviete gribēja parādīt sabiedrībai, ka netiek tieši pārņemtas studentu korporāciju tradīcijas. Annu Brigaderi aicināja kā dižu latviešu rakstnieci. Viņa svētdienās rīkoja literāros vakarus, uz kuriem aicināja arī daugavietes.

Dibināšanas sapulcē tiek pieņemtas krāsas un devīzes. 1922. g. tiek uzņemtas pirmās meitenes, notiek pirmais Viesu vakars.

Vairāk par: Daugavietes vēsturi līdz 1941. g.

10 gadu jubilejas komerss 1931. gadā

Daugavietes dibinātāju svečturis