Daugavietes simbolika

Krāsas

Daugavietes krāsas ir violets, zaļš, zelts.

Krāsu nozīme ir izskaidrota Daugavietes Karoga dziesmā, kurai vārdus sacerējusi Anna Brigadere, komponējis Alfrēds Kalniņš.

Devīzes

Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!

Pars pro toto! (Viena par visām!)

Patientia vincit omnia! (Pacietība uzvar visu!)

Karogs

Karogu lieto kā drapējumu ap vapeni vai arī kā drapējumu pie sienas, sastāv no trim vienāda platuma violetas, zaļas un zelta krāsas joslām.

Vapenis (emblēma, ģerbonis)

Vapeņa augšējā daļā krustojas lāpa ar liliju un latvisku kokli. Virs tām iekalta pirmā devīze Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!

Vapeņa vidus daļā ir stilizētu viļņu rinda un Daugavietes krāsas, kā arī meiteņu nozīme (cirķelis).

Vapeni no abām pusēm ieslēdz kalmes, kas apakšā savijas. Šajā vapeņa daļā ir devīze Patientia vincit omnia!

Pāri vapeņa augšējai daļai paceļas latvju jaunavas rota – vainags, reizē arī vienības simbols, ko izteic devīze Pars pro toto!

Zem vainaga – ozola lapas, kas it kā saspraustas ar saktu. Ozols – tautiskuma ideju paudējs, sakta – latviska rota, kas saista, vieno.

Vapeni zīmējis mākslinieks Vilis Krūmiņš, ozolkokā izgriezis tēlnieks Hugo Mercs. Vapeņa oriģināls atrodas Rīgā.

Krāsu lenta un cirķelis

Krāsu lenta, kas sastāv no trim vienāda platuma violetas, zaļas un zelta krāsas garenvirziena joslām un ko nēsā, pārliktu pār labo plecu.

Cirķelis – kaligrāfisks raksta zīmju VCFD! (latīniskā izteiciena “Vivat, crescat, floreat Daugaviete in aeternum” abreviatūra) savijums.

Metāla stienītis, vairodziņš un Centum zīme

Metāla stienītis – violeti-zaļi-zelta krāsu nozīme lentas izgriezuma veidā.

Vairodziņš, uz kura virzienā no kreisās uz labo pusi 45º leņķī izvietotas trīs vienāda platuma violetas, zaļas un zelta krāsas joslas.

Centum zīme – zelta vai apzeltīta piespraude “C” burta izskatā.

Komitāta aproce

Komitata aproce ir zelta vai apzeltīta aproce, uz kuras attēlots Daugavietes vapenis, Latvijas Universitātes galvenā ēka, pūce un stilizēti Daugavas viļņi.

Segne

Segne ir galvassega no melna samta ar violetas, zaļas un zelta krāsas joslām vai cirķeļa attēlu tās izgriezumā.

Daugavietes karoga dziesma

Alfr.Kalniņa mūzika
A.Brigaderes teksts

Kas tā tāda Daugaviete, kur tāda spēka meita;
Vai grib vīru vidū stāti; vai tai vīru darbus veikti?
Vaicāj gudrie bāleliņi: vai tā mūsu daiļmāsiņa
Būs ar’ kausa cilātāja, vai zobenu vicinās?
Nebaidaties, bāleliņi, ne tai vīra ceļus ieti;
Nebūs kausa cilātāja, ne zobenu vicinās.
Pati vārtu vērējiņa, savas stigas vilcējiņa,
Savas stigas vilcējiņa, savkaroga nesējiņa.

Violeti zaļi zelta, triju krāsu saskaņota;
Staro Daugavietes zīme, ka var māsa pazīt māsu.
Violets stāv pirmā vietā. Sirds un ziedon’s.
Ilgu tvīkums. Asnu līksme.
Daugavietei siržu tikums pirmais likums.
Zaļš ir pilnvasaras paisums. Dziņu tveice. Asi spēki.
Karsta griba. Garu cīņa. Sirds pret prātu, prāts pret sirdi.

Zelts – daiļgudrā rudenība. Auglis – spēku līdzsvarojums.
Sintēze no antitēzēm. Pilnsulīga dvēsles skaņa.
Kur liks pilno skaņu? Aizies tā kā daiļa dziesma
Latvju tautā, latvju dzimtā, skanēt jaunu sievietību!
Tādēļ, Daugavietes māsas, Sveikas! Karodziņu brīvo
Turiet augsti, viņa krāsas violets-zaļš-zelts lai dzīvo.