Studenšu Korporācijas

Kas ir Studenšu Prezidiju Konvents (S!P!K!)

Studenšu Prezidiju Konvents (S!P!K!) ir visu Latvijas studenšu korporāciju augstākais likumdošanas, pārvaldes un tiesas orgāns.

S!P!K! apvieno studenšu korporācijas, uztur starp tām sakarus, nosaka to darbības galvenos principus un saskaņo pamatnoteikumus, balstoties uz latviskiem, valstiskiem, nacionāliem un akadēmiskiem aspektiem.

Studenšu korporācijas Latvijā

Korporācija
Vapenis
Krāsas
Dibināšana
Devīzes

violets / zaļš / zelts

06.09.1921
Rīga

Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!
Pars pro toto!
Patientia vincit omnia.

zaļš / zils / sudrabs

29.11.1923
Rīga

Dailei, tautietei.
Kas mums ir skaists, to tālāk dosim, to neskaisto mēs pārveidosim, lai vairāk spētu citiem dot.
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

oranžs / zaļš / gaiši zils

 

20.05.1924
Rīga

Fidei et veritati.

 

brūns / zils / zelts

 

19.11.1924
Rīga

Tautietei – zinātnei.
Viena par visām un visas par vienu!

dzeltens / zils / sudrabs

 

17.02.1927
Rīga

Veido sevi Tēvijai, darbam, dailei, zinātnei!

balts / zils / zelts

22.03.1927
Rīga

Skaidru sirdi, modru garu!
Cordi, animae, intellectui. Anima candidissima, gratia iucundissima, humanitas. profundissima.

zils / zelts / violets

25.11.1927
Rīga

Darbam, dailei, vienībai. Vitam impendere vero.

gaiši zaļš / zils / sarkans

17.01.1932
Rīga

Par taisnību, kultūru, vienību.

zelts / zils / purpurs

08.05.1933
Rīga

Vienoti tēviju ziedonī celt. Censonēm ilgoties nepagurt darbiem zinību kalngalos steigt.

zelts / violets / balts

11.03.1947
Pineberga

Tēvzemei, zinātnei un dailei.
Mainīgā mainies uz skaidrību.
Concordia nostra perpetua sit.

zils / melns / zaļš

21.04.1947
Pineberga

Vitam impendere vero.

Sarkans / sudrabs / tumši zils

02.09.1947
Minhene

Tēvzemei, uzticībai, izturībai.
Patriae, fidei, persevarantiae.

brūns / sārts / zelts

01.03.1993
Rīga

Par mākslu, draudzeni un tēviju.

Studenšu korporācijas Latvijā

violets / zaļš / zelts

06.09.1921    |    Rīga

Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!
Pars pro toto!
Patientia vincit omnia.

zaļš / zils / sudrabs

29.11.1923    |    Rīga

Dailei, tautietei.
Kas mums ir skaists, to tālāk dosim, to neskaisto mēs pārveidosim, lai vairāk spētu citiem dot.
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

oranžs / zaļš / gaiši zils

20.05.1924    |    Rīga

Fidei et veritati.

brūns / zils / zelts

19.11.1924    |    Rīga

Tautietei – zinātnei.
Viena par visām un visas par vienu!

dzeltens / zils / sudrabs

17.02.1927    |    Rīga

Veido sevi Tēvijai, darbam, dailei, zinātnei!

balts / zils / zelts

22.03.1927    |    Rīga

Skaidru sirdi, modru garu!
Cordi, animae, intellectui. Anima candidissima, gratia iucundissima, humanitas. profundissima.

zils / zelts / violets

25.11.1927    |    Rīga

Darbam, dailei, vienībai. Vitam impendere vero.

gaiši zaļš / zils / sarkans

17.01.1932    |    Rīga

Par taisnību, kultūru, vienību.

zelts / zils / purpurs

08.05.1933    |    Rīga

Vienoti tēviju ziedonī celt. Censonēm ilgoties nepagurt darbiem zinību kalngalos steigt.

zelts / violets / balts

11.03.1947    |    Pineberga

Tēvzemei, zinātnei un dailei.
Mainīgā mainies uz skaidrību.
Concordia nostra perpetua sit.

zils / melns / zaļš

21.04.1947    |    Pineberga

Vitam impendere vero.

Sarkans / sudrabs / tumši zils

02.09.1947    |    Minhene

Tēvzemei, uzticībai, izturībai.
Patriae, fidei, persevarantiae.

brūns / sārts / zelts

01.03.1993    |    Rīga

Par mākslu, draudzeni un tēviju.

S!P!K! mūsdienās

Šobrīd S!P!K! apvieno 12 studenšu korporācijas, koordinējot S!P!K! saskaņotu darbību, atbalstot un popularizējot studenšu korporāciju aktivitātes, kā arī organizējot S!P!K! līmeņa pasākumus un pārstāvot studenšu korporāciju saimi plašākā sabiedrībā. S!P!K! Konvents (biedru sapulce) ir lēmējinstitūcija, kas nosaka S!P!K! darbību. S!P!K! biedri prezidē rotācijas kārtībā pēc korporāciju vecākuma principa, ar savā korporācijā ievēlētu Prezidiju vai pilnvarotām pārstāvēm. S!P!K! ikdienas darbu vada S!P!K! Prezidijs un pārējās S!P!K! amatpersonas.

S!P!K! ik gadu 18. novembrī piedalās ikgadējā Latvijas studentu un studenšu korporāciju svētku gājienā uz Brāļu kapiem, kā arī uzsāk akadēmisko gadu kopā ar Latvijas Universitātes saimi Aristoteļa svētkos. Minētajos pasākumos S!P!K! seniore sveic klātesošos ar svētku uzrunu.

Reizi piecos gados S!P!K! organizē svētku koncertu par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai un organizē S!P!K! dibināšanas jubileju svinības. Reizi četros gados rotācijas kārtībā S!P!K! un P!K! organizē Baltijas Tautu komersu Rīgā, tajā skaitā S!P!K! organizē Dāmu vakaru, kas paredzēts tikai studenšu korporāciju pārstāvēm no Baltijas Tautu komersa dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas, Vācijas un Polijas. Pēdējo gadu laikā ir uzsākta jauna tradīcija S!P!K! kopīgi organizēt Bumelēšanas pasākumu jeb tematisku pastaigas vakaru, iepazīstoties ar studenšu korporāciju konventa dzīvokļiem, to vēsturi un ikdienu.

S!P!K! nodrošina sadarbību ar P!K! un citām akadēmiskajām mūža organizācijām, Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Studentu padomi, valsts iestādēm utt. Tāpat S!P!K! iesaistās arī aktuālu problēmu risināšanā, piemēram, sadarbībā ar P!K! 2012. gada sākumā paužot kopējo korporāciju nostāju, ka tieši latviešu valoda vieno visus Latvijas iedzīvotājus, ļaujot sadarboties savā un Latvijas labā, aicinot sabiedrību piedalīties referendumā un balsojot pret likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu.

S!P!K! finansiāli atbalsta tādus studenšu korporāciju organizētus pasākumus kā ikgadējās korporāciju Sporta spēles, Teātra festivāls, Dziesmu festivāls, Mārtiņdienas svinības u.c., kā arī korporāciju mākslinieciskos kolektīvus – S!P!K! kori un S!P!K! un P!K! deju kopu „Marmale”. 

S!P!K! vārdu buršu saimē un sabiedrībā pārstāv arī tās mākslinieciskie kolektīvi – S!P!K! koris un  S!P!K! un P!K! deju kopa „Marmale”, kuru sastāvā dzied un dejo arī studenšu korporāciju pārstāves.

Pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas un studenšu korporāciju darbības atjaunošanas Latvijā s!k! Daugaviete S!P!K! ir prezidējusi trīs reizes, no tām pēdējo reizi 2012./2013. akadēmiskajā gadā šādā S!P!K! Prezidija sastāvā – S!P!K! seniore taut! Katrīna Pakšāne, S!P!K! viceseniore taut! Dita Lapiņa, S!P!K! sekretāre taut! Agnese Treinovska.

S!P!K! 85. gada dienai veltītais Svētku akts

Baltijas Tautu Komeršs (B!T!K!) 2014. gada Dāmu vakars

S/l S!P!K! Prezidijs

SPK koris Latvijas laikā

S!P!K! vēsture

1924. gada 2. decembrī četras vecākās studenšu korporācijas – Daugaviete, Gundega, Dzintra un Imeria dibināja S!P!K!, ar mērķi apvienot studenšu korporācijas un koordinēt to kopīgo darbību, saskaņot pamatnoteikumus un noteikt kopīgos principus, tādus kā tēvzemes mīlestība, uzticība latviešu valodai un kultūrai, draudzība un godaprāts, kā arī akadēmiskais gars.

S!P!K! dibinātājas noteica, ka studenšu korporācijām, kas dibinājās pēc S!P!K! darbības sākuma, ir jāgarantē Komāns pie kādas S!P!K! locekles. Šādā veidā S!P!K! pievienojās vēl piecas studenšu korporācijas – 1927. gadā Selga, Gaujmaliete un Varavīksne, 1932. gadā Sororitas Tatiana un 1933. gadā Aurora.

S!P!K! aktīvi iesaistījās Latvijas Universitātes mēroga studentu aktivitātēs, ar savu sarakstu piedalījās Studentu padomes vēlēšanās un visu svarīgāko Studentu padomes komisiju darbā, kā arī laikraksta „Universitas” izdošanā. S!P!K! piedalījās arī valsts mēroga sabiedriskajā un kultūras dzīvē, valdības rīkotajās oficiālajās pieņemšanās. Par tradīciju kļuva ziedojumu vākšana gan maznodrošinātajiem, gan bērniem, gan studentiem, gan tuberkulozes slimniekiem (Baltās Puķes diena) utml.

Tā kā studenšu korporāciju iekšējā dzīve un tradīcijas ir cieši saistītas ar dziedāšanu, 1927. gadā S!P!K! vienojas par S!P!K! kora dibināšanu, par tā diriģentu uzaicinot nopelniem bagāto latviešu diriģentu, Latvijas Nacionālās operas kormeistaru, vairāku Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentu Teodoru Kalniņu, kurš tajā laikā vadīja arī P!K! vīru kori. S!P!K! koris, kam savus skaņdarbus veltījuši daudzi komponisti, tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem akadēmiskajiem sieviešu koriem Latvijā, un tam ir bijusi nozīmīga vēsturiska loma Latvijas sieviešu koru kustības izveidē un turpmākajā attīstībā.

Pēc 16 gadu sekmīgas un daudzpusīgas darbības S!P!K! bija spiests izbeigt savu darbību 1940. gadā, jo jaunā komunistiskā valdība slēdz studentu un studenšu korporācijas. Tālākā S!P!K! darbība tika atsākta trimdā, sākotnēji Vācijā, kur tika dibinātas vēl trīs studenšu korporācijas – Spīdola, Zinta un Staburadze, ASV S!P!K! darbojās no 1954. gada. Trimdā studenšu korporācijas un S!P!K! darbojās pēc Latvijas laika pamatprincipiem, piemērojoties trimdas apstākļiem.

Pēc 50 gadu pārtraukuma S!P!K! dzīve Latvijā atsākas 1990. gada 6. oktobrī līdz ar Padomju Savienības sabrukumu un neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošanu, kā arī studenšu un studentu korporāciju darbības atjaunošanu Latvijā. Periodā no 1991. gadam līdz 1993. gadam S!P!K! tiek uzņemtas trimdā dibinātās studenšu korporācijas, kā arī 1993. gadā S!P!K! pievienojās korporācija Līga, tai no Latvijas Mūzikas akadēmijas studenšu kopas kļūstot par korporāciju. 2003. gadā s!k! Līga tika pašlikvidēta, līdz ar to automātiski izstājoties no S!P!K! sastāva.

Vairāk informācijas par S!P!K! vēsturi S!P!K! mājas lapā.