Uzņemšana Daugavietē

Kas var kļūt par Daugavieti?

Par korporācijas Daugaviete biedrenēm var tikt uzņemtas augstskolu latviešu tautības studentes, kuras ir lojālas brīvai un neatkarīgai Latvijas valstij. Mērķis – audzināt tās par krietnām sabiedrības darbiniecēm, veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību.

Jaunās koporācijas biedrenes jeb meitenes tiek uzņemtas no dažādām Latvijas augstskolām un dažādām fakultātēm.

Rudenī un pavasarī notiek Viesu vakari, kad studentēm tiek dota iespēja viesoties Daugavietes Literārajos vakaros, lai tuvāk iepazītu šo organizāciju un tās biedrenes.

Kā notiek uzņemšana Daugavietē?

Rudenī un pavasarī notiek Viesu vakari, kad studentēm tiek dota iespēja viesoties Daugavietes Literārajos vakaros, lai tuvāk iepazītu šo organizāciju un tās biedrenes.

Viesu vakari notiek semestru sākumā un tiek izziņoti mūsu Facebook lapā.

NORISES VIETA: Brīvības 74-22, Rīga.
PIETEIKŠANĀS: Lai pieteiktos viesu vakariem vai uzzinātu sīkāku informāciju par iestāšanās nosacījumiem, raksti t/l audzinātājai (skatīt sadaļu kontakti). 

E-pasts: