Daugaviete

Studenšu korporācija

Daugaviete

Akadēmiska mūža organizācija, kas dibināta 1921.gadā, kā pirmā sieviešu organizācija Latvijā.

Daugaviete ir tradīciju organizācija, kur savstarpējās attiecības nosaka vecākuma princips, draudzība un savstarpējā palīdzība.

Dibināšana

1921. gada 6. novembris
Latvijas Universitāte

Krāsas

Devīzes

Pars pro toto! (Viena par visām!)
Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!
Patientia vincit omnia! (Pacietība uzvar visu!)

Par s!k! Daugaviete

Daugaviete ir vecākā latviešu studenšu korporācija.

Daugavietes mērķis ir pulcēt ap sevi augstskolu latviešu tautības studentes, kas domā nacionāli valstiski, audzināt tās par krietnām sabiedrības darbiniecēm un veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību.

Uzņemšana

Jaunās koporācijas biedrenes jeb meitenes tiek uzņemtas no dažādām Latvijas augstskolām un dažādām fakultātēm.

Divas reizes gadā notiek Viesu vakari, kad studentēm tiek dota iespēja viesoties Daugavietes Literārajos vakaros, lai tuvāk iepazītu organizāciju un tās biedres.