Krāsu lenta un cirķelis

 


Krāsas
Daugavietes krāsas ir violets, zaļš, zelts. Krāsu nozīme ir izskaidrota Daugavietes Karoga dziesmā, kurai vārdus sacerējusi Anna Brigadere, komponējis Alfrēds Kalniņš.

Devīzes
•  Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!
•  Pars pro toto! (Viena par visām!)
•  Patientia vincit omnia! (Pacietība uzvar visu!)

Vapenis (emblēma, ģerbonis) – tā augšējā daļā krustojas lāpa ar liliju un latvisku kokli. Virs tām iekalta pirmā devīze Par taisnību, daiļumu un visu cēlu! Vapeņa vidus daļā ir stilizētu viļņu rinda un Daugavietes krāsas, kā arī meiteņu nozīme (cirķelis). Vapeni no abām pusēm ieslēdz kalmes, kas apakšā savijas. Šajā vapeņa daļā ir devīze Patientia vincit omnia! Pāri vapeņa augšējai daļai paceļas latvju jaunavas rota - vainags, reizē arī vienības simbols, ko izteic devīze Pars pro toto! Zem vainaga - ozola lapas, kas it kā saspraustas ar saktu. Ozols – tautiskuma ideju paudējs, sakta – latviska rota, kas saista, vieno. Vapeni zīmējis mākslinieks Vilis Krūmiņš, ozolkokā izgriezis tēlnieks Hugo Mercs. Vapeņa oriģināls atrodas Rīgā.

Karogs, ko lieto kā drapējumu ap vapeni vai arī kā drapējumu pie sienas, sastāv no trim vienāda platuma violetas, zaļas un zelta krāsas joslām.

Krāsu lenta, kas sastāv no trim vienāda platuma violetas, zaļas un zelta krāsas garenvirziena joslām un ko nēsā, pārliktu pār labo plecu.

Metāla stienītis - violeti-zaļi-zelta krāsu nozīme lentas izgriezuma veidā.

Vairodziņš, uz kura virzienā no kreisās uz labo pusi 45º leņķī izvietotas trīs vienāda platuma violetas, zaļas un zelta krāsas joslas.

Cirķelis - kaligrāfisks raksta zīmju VCFD! (latīniskā izteiciena “Vivat, crescat, floreat Daugaviete in aeternum” abreviatūra) savijums.

Komitāta aproce - zelta vai apzeltīta aproce, uz kuras attēlots Daugavietes vapenis, Latvijas Universitātes galvenā ēka, pūce un stilizēti Daugavas viļņi.

Centum zīme - zelta vai apzeltīta piespraude "C" burta izskatā.

Segne - galvassega no melna samta ar violetas, zaļas un zelta krāsas joslām vai cirķeļa attēlu tās izgriezumā.

 

Par simbolikas vēsturi var lasīt arī šeit.

 

 

Regālijas: centum zīme, vairodziņš, krāsu nozīme - metāla stienītis