Daugavietes vapenī iekļautie simboli

 

Dibināta 1921. gada 6. novembrī pie Latvijas Universitātes.

Atjaunota 1989. gada 27. novembrī pie Latvijas Universitātes.

Krāsas: violets, zaļš, zelts.

Devīzes:

Pars pro toto! (Viena par visām!);

Par taisnību, daiļumu un visu cēlu!;

Patientia vincit omnia! (Pacietība uzvar visu!).

 

•Daugaviete ir pirmā (vecākā) latviešu studenšu korporācija. 

•Daugavietes mērķis ir pulcēt ap sevi augstskolu latviešu tautības studentes, kas domā nacionāli valstiski, audzināt tās par krietnām sabiedrības darbiniecēm un veicināt viņu garīgo un fizisko attīstību.

•Korporācijas uzdevums ir izkopt savās biedrenēs goda un pienākuma jūtas un attīstīt interesi par zinātni, mākslu un lietišķu fizisko nodarbošanos.

•Daugavietes nosaukums cēlies no Daugavas vārda – kā Daugava apvieno Latvijas pilsētas un laukus, tā lai jaunā korporācija apvieno studentes no visiem Latvijas novadiem; kā Daugava viļņo, plūst un ir mūžīgi mainīga un dzīva, tā lai jaunās studentes nes dzīvību un radošo garu visur, kur vien tās ietu un kam vien pieskartos.

•Daugavietes krāsu nozīme izskaidrota Daugavietes Karoga dziesmā, kurai vārdus sacerējusi Anna Brigadere, komponējis Alfrēds Kalniņš.

•Korporācija Daugaviete ir disciplīnas un tradīciju organizācija. Tā ir slēgta organizācija.

•Korporācija Daugaviete bija pirmā sieviešu organizācija Latvijā.

•Daugavietes nedrīkst būt pretvalstiskās un pretnacionālās organizācijās.

•Daugavietes biedreņu savstarpējās attiecības nosaka vecākuma princips, draudzība un savstarpēja palīdzība.

•Pie Daugavietes Komānu garantējušas studenšu korporācijas Gaujmaliete, Varavīksne un Zinta.

 

Lasīt vairāk par: kontaktinformāciju, simboliku, vēsturi, Filistru Biedrību, Daugavietēm pasaulē.

 

 

Jaunumi:

 

Par jaunumiem iespējams uzzināt Daugavietes Facebook lapā: Daugaviete.

 

Skatīt semestra kalendāru.

 

Par citu korporāciju jaunumiem var uzzināt Facebook lapā: Bursius.

 

S!k! Daugaviete - 90 (11.2011.)