Filistres pavasarī (2014.g.)

 

Daugavietes Filistru biedrība ir dibināta 1927. gadā.

 

Filistru biedrība pulcina tās daugavietes, kas beigušas studijas un noslēgušas savu aktīvo darbību korporācijā.

 

Filistru biedrības mērķi ir:
1. Veicināt Daugavietes biedru sabiedrisko dzīvi un sekmēt Daugavietes principu veicināšanu tiklab filistru un Daugavietes aktīvo biedu vidū, kā arī plašākā sabiedrībā.
2. Veicināt latviskās apziņas un pašcieņas izveidošanos un nostiprināšanos sabiedrībā.
3. Sekmēt Latvijas valsts kulturālo un saimniecisko attīstību.

 

Atjaunotnes coetus filistres (2014.g.)