Daugavietes sporta spēlēs

 

2012./2013. akadēmiskajā gadā S!P!K! prezidē s!k! Daugaviete. Prezidija sastāvs: S!P!K! seniore taut! Katrīna Pakšāne, S!P!K! viceseniore taut! Dita Lapiņa, S!P!K! sekretāre taut! Agnese Treinovska.

 

Aktīvās meitenes (2014.g.)