SPK koris

 

1924. gada 2. decembrī četras vecākās studenšu korporācijas - Daugaviete, Gundega, Dzintra un Imeria dibināja S!P!K!, ar mērķi apvienot studenšu korporācijas un koordinēt to kopīgo darbību, saskaņot pamatnoteikumus un noteikt kopīgos principus, tādus kā tēvzemes mīlestība, uzticība latviešu valodai un kultūrai, draudzība un godaprāts, kā arī akadēmiskais gars.


S!P!K! dibinātājas noteica, ka studenšu korporācijām, kas dibinājās pēc S!P!K! darbības sākuma, ir jāgarantē Komāns pie kādas S!P!K! locekles. Šādā veidā S!P!K! pievienojās vēl piecas studenšu korporācijas - 1927. gadā Selga, Gaujmaliete un Varavīksne, 1932. gadā Sororitas Tatiana un 1933. gadā Aurora.


S!P!K! aktīvi iesaistījās Latvijas Universitātes mēroga studentu aktivitātēs, ar savu sarakstu piedalījās Studentu padomes vēlēšanās un visu svarīgāko Studentu padomes komisiju darbā, kā arī laikraksta „Universitas” izdošanā. S!P!K! piedalījās arī valsts mēroga sabiedriskajā un kultūras dzīvē, valdības rīkotajās oficiālajās pieņemšanās. Par tradīciju kļuva ziedojumu vākšana gan maznodrošinātajiem, gan bērniem, gan studentiem, gan tuberkulozes slimniekiem (Baltās Puķes diena) utml.


Tā kā studenšu korporāciju iekšējā dzīve un tradīcijas ir cieši saistītas ar dziedāšanu, 1927. gadā S!P!K! vienojas par S!P!K! kora dibināšanu, par tā diriģentu uzaicinot nopelniem bagāto latviešu diriģentu, Latvijas Nacionālās operas kormeistaru, vairāku Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku virsdiriģentu Teodoru Kalniņu, kurš tajā laikā vadīja arī P!K! vīru kori. S!P!K! koris, kam savus skaņdarbus veltījuši daudzi komponisti, tiek uzskatīts par vienu no pirmajiem akadēmiskajiem sieviešu koriem Latvijā, un tam ir bijusi nozīmīga vēsturiska loma Latvijas sieviešu koru kustības izveidē un turpmākajā attīstībā.


Pēc 16 gadu sekmīgas un daudzpusīgas darbības S!P!K! bija spiests izbeigt savu darbību 1940. gadā, jo jaunā komunistiskā valdība slēdz studentu un studenšu korporācijas. Tālākā S!P!K! darbība tika atsākta trimdā, sākotnēji Vācijā, kur tika dibinātas vēl trīs studenšu korporācijas – Spīdola, Zinta un Staburadze, ASV S!P!K! darbojās no 1954. gada. Trimdā studenšu korporācijas un S!P!K! darbojās pēc Latvijas laika pamatprincipiem, piemērojoties trimdas apstākļiem.


Pēc 50 gadu pārtraukuma S!P!K! dzīve Latvijā atsākas 1990. gada 6. oktobrī līdz ar Padomju Savienības sabrukumu un neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošanu, kā arī studenšu un studentu korporāciju darbības atjaunošanu Latvijā. Periodā no 1991. gadam līdz 1993. gadam S!P!K! tiek uzņemtas trimdā dibinātās studenšu korporācijas, kā arī 1993. gadā S!P!K! pievienojās korporācija Līga, tai no Latvijas Mūzikas akadēmijas studenšu kopas kļūstot par korporāciju. 2003. gadā s!k! Līga tika pašlikvidēta, līdz ar to automātiski izstājoties no S!P!K! sastāva.


Vairāk informācijas par S!P!K! vēsturi S!P!K! mājas lapā.

 

S!P!K! 85. gada dienai veltītais Svētku akts