B!T!K!

 

Studentu korporāciju augstākā likumdošanas, pārvaldes un tiesas institūcija ir Prezidiju konvents (P!K!). Vairāk informācijas P!K! mājas lapā.

B!T!K!