S/l S!P!K! Prezidijs

 

Daugavietes sadarbojas ar citām studentu un studenšu korporācijām gan Latvijā, gan ārzemēs.

 

Studenšu korporācija Daugaviete ietilpst Studenšu Prezidiju konventā (S!P!K!).

 

Vairākas daugavietes dzied S!P!K! korī un dejo akadēmisko mūža organizāciju deju kopā Marmale.

 

 

18. novembra gājienā